சோழர் யார்?

குறும்பர்(காடவர்+பல்லவர்)களை சோழமன்னன் இரண்டாம் கரிகாலன் போர் செய்து நாட்டை விட்டு துரத்தினானென இந்த பாடல் சொல்கிறது. அப்படியெனில் சோழர் யார்?

0 உங்களது விமர்சனங்களை பகிர... சொடுக்குக!:

Post a Comment