அகமுடையார் பட்டங்களில் சில!

அகமுடையார் வரலாறு சொன்னால், மற்றவர்களுக்கு ஏன் கோபம் வருகிறது? அன்று முதல் இன்று வரை எங்களுக்கு புதுப்புது பெயர் கிடையாது பட்டம் தான் வேற வேற. என்றைக்குமே நாங்க அகம்படியர்களே!

தேவர்
சேர்வை
முதலியார்
பிள்ளை
உடையார்
மணியக்காரர்
அதிகாரி
தந்துடையார்
மாவடியார்
பல்லவராயர்
வாணாதிராயர்
நாட்டார்

அம்பலம்
நாயக்கர்

இது போன்ற பட்டங்கள் பல உண்டு. ஆனாலும், என்றைக்குமே அகம்படியர்கள் போர்குடியினரே.

போர்க்குடியில் பிறந்த அனைவருமே ஷத்ரியர்கள் தான். இதுல நாங்க மட்டும் தான் வெள்ளைக்காரனிடமும், பார்பானிடமும் அக்மார்க் சான்றிதழ் வாங்கிய ஷத்ரியர்கள் என்று யாரும் அந்த வீரத்தை குத்தகைக்கு எடுக்க முடியாது.
ஷத்ரிய குல அகம்படியர்கள்! என்று அரசாங்கத்திடம் பெயர் மாற்றம் செய்தால் அந்த கணக்கும் சரியாயிடும்.

Comments

Popular posts from this blog

சமுதாய வளர்ச்சியில் பெண்கல்வி

கிருஷ்ணசாமி சொல்வது போல சண்டியரும், கொம்பனும் தேவர் சாதியின் அடையாளமா?

நான் முதலில் அகமுடையார்; அதன்பிறகு தேவர்!