குரு தெஷ்ணாமூர்த்தி சுவாமிகளின் 180 வது குருபூஜை விழா!
தாஜ்மகாலுக்கு முன்பாகவே ராஜேந்திர சோழன் தன் காதலி பரவை நாச்சியாருக்காக கோவிலே கட்டிய, பசுங்கன்றுக்காக தன் மகனையே தேர் சக்கரத்திலேற்றிய மனுநீதி சோழன் ஆண்ட திரு ஆரூர் - மடப்புரத்தில் குரு தெஷ்ணாமூர்த்தி சுவாமிகளின் 180 வது குருபூஜை விழா இன்று!

0 உங்களது விமர்சனங்களை பகிர... சொடுக்குக!:

Post a Comment