குரு தெஷ்ணாமூர்த்தி சுவாமிகளின் 180 வது குருபூஜை விழா!
தாஜ்மகாலுக்கு முன்பாகவே ராஜேந்திர சோழன் தன் காதலி பரவை நாச்சியாருக்காக கோவிலே கட்டிய, பசுங்கன்றுக்காக தன் மகனையே தேர் சக்கரத்திலேற்றிய மனுநீதி சோழன் ஆண்ட திரு ஆரூர் - மடப்புரத்தில் குரு தெஷ்ணாமூர்த்தி சுவாமிகளின் 180 வது குருபூஜை விழா இன்று!

Comments

Popular posts from this blog

சமுதாய வளர்ச்சியில் பெண்கல்வி

கிருஷ்ணசாமி சொல்வது போல சண்டியரும், கொம்பனும் தேவர் சாதியின் அடையாளமா?

நான் முதலில் அகமுடையார்; அதன்பிறகு தேவர்!