அகமுடையார் அரசியல்!


மூமுக போன்ற முக்குலத்து கட்சிகளிலும், ஐஜேகே போன்ற பார்கவகுல கட்சிகளிலும், புதியநீதிகட்சி போன்ற முதலியார் கட்சிகளிலும் பின்புலமாக, வேறுவழியின்றி உள்ளூர் அரசியல் பலத்திற்காக மாற்று அணிகளோடு இணைந்தே தங்களது சுயத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் இழந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், அகமுடையார்கள்! முதலில் அகமுடையார்களாக ஒன்றிணைவோம்; அதுதான் காலத்தின் கட்டாயம், தேவையும் கூட.

0 உங்களது விமர்சனங்களை பகிர... சொடுக்குக!:

Post a Comment