சொல்றவன் இல்ல; செய்றவன் தான் சேர்வை!

"சொல்றவன் இல்ல; செய்றவன் தான் சேர்வை!" - ஐவராட்டம் படத்தில் வரும் பஞ்ச்.

செஞ்சிட்டாய்ங்க...


                                                  படம்: பயமறியான் பாலா சேர்வை

Comments

Popular posts from this blog

சமுதாய வளர்ச்சியில் பெண்கல்வி

கிருஷ்ணசாமி சொல்வது போல சண்டியரும், கொம்பனும் தேவர் சாதியின் அடையாளமா?

நான் முதலில் அகமுடையார்; அதன்பிறகு தேவர்!