அமீர்கான்களும் - கமல்ஹாசன்களும்!

அமீர்கான்களுக்காக சிரியாக்களும், கமல்ஹாசன்களுக்காக இஸ்ரேல்களும் காத்துக்கொண்டுதான் இருக்கின்றன. சகிப்புத்தன்மை இல்லாத இந்த நாட்டில் இனிமேலும் இருந்து என்ன கிழிக்க போகிறீர்கள்? குரைக்கிற நாய்கள் பெரும்பாலும் இங்கே கடிப்பதேயில்லை என்ற பழமொழியை இன்னமும் பேசிக்கொண்டிருக்கும் பழமைவாதிகளின் நாட்டில், புதுமை படைக்கவே அவதரித்த நீங்கள் பிறந்ததே ஓர் அதிசயம் தான். உங்களது சாதனைகளுக்கு நன்றி!

சீக்கிரம் கிளம்புங்கள்.

0 உங்களது விமர்சனங்களை பகிர... சொடுக்குக!:

Post a Comment