நாகை ’தேவ நதி'யின் ஒரு பகுதி!இந்த பெருமழையின் விளைவாக, எங்க நாகப்பட்டினத்தின் எல்லையான 'கோட்டைவாசல்' பகுதியில் காட்டாற்று வெள்ளம் போல பாய்ந்தோடும், 'தேவ நதி'யின் ஒரு பகுதி!

0 உங்களது விமர்சனங்களை பகிர... சொடுக்குக!:

Post a Comment