நேரு மாமா தின வாழ்த்துகள்!

மவுண்ட்பேட்டன் மனைவியின் மனம் கவர்ந்தவரும், பல துரோக வரலாறுகளுக்கு சொந்தக்காரருமான நம்ம நேரு மாமா தின வாழ்த்துகள்! இணையத்தில் நேரு மாமா கழுவி ஊற்றப்படுவதை பார்த்து வளர்ந்து வரும் இளம் மாணவ சமுதாயம், இன்னும் சில ஆண்டுகளிலேயே 'குழந்தைகள் தினம்' என்ற பெயரை நீக்க சொல்லி போரட்டம் நடத்தலாம்.

Comments

Popular posts from this blog

சமுதாய வளர்ச்சியில் பெண்கல்வி

கிருஷ்ணசாமி சொல்வது போல சண்டியரும், கொம்பனும் தேவர் சாதியின் அடையாளமா?

நான் முதலில் அகமுடையார்; அதன்பிறகு தேவர்!