முக்குலதோர் என்பதே போலி கட்டமைப்பு!முக்குலத்தோரும் இல்லை, தேவரினமும் இல்லை. தேவர் என்பது ஒரு பட்டமே, அது சாதி அல்ல.
- கள்ளர் பேரவை. (03.11.1994)

இதையே தான் அகமுடையார்களாகிய நாங்களும் சொல்கிறோம். அகமுடையார், முக்குலதோரும் இல்லை; தேவரினமும் இல்லை. பட்டமெல்லாம் சாதியாக முடியாது. எனக்கு தேவர் பட்டம்; ஆனால் சாதியால் நான் அகமுடையார்.

அனைத்து தமிழ் சாதிகளுடனும் இணக்கமாக நட்பாக இருக்கவே விரும்புகிறோம். ஆனால் அதுவே உறவென்றால், இனி அகமுடையார்களிடம் மட்டுமே என்பதில் தெளிவாக இருக்கிறோம்.

0 உங்களது விமர்சனங்களை பகிர... சொடுக்குக!:

Post a Comment