கல்லணை கட்டிய இரும்பிடர்த்தலையன்!

'இரும்புத்தலை அகமுடையார்' வழித்தோன்றலான 'கரிகால சோழன்', ஆயிரம் அண்டுகளுக்கு முன் 'சோறுடைத்த சோழநாட்டு' விவசாய
பெருங்குடிகளின் நீர்மேலாண்மைக்காக உருவாக்கிய 'கல்லணை'யில் இன்றைய பொழுது கழிந்தது!

‪#‎இரும்புத்தலைஅகமுடையார்‬
‪#‎முற்காலசோழர்‬

Comments

Popular posts from this blog

சமுதாய வளர்ச்சியில் பெண்கல்வி

கிருஷ்ணசாமி சொல்வது போல சண்டியரும், கொம்பனும் தேவர் சாதியின் அடையாளமா?

நான் முதலில் அகமுடையார்; அதன்பிறகு தேவர்!