கல்லணை கட்டிய இரும்பிடர்த்தலையன்!

'இரும்புத்தலை அகமுடையார்' வழித்தோன்றலான 'கரிகால சோழன்', ஆயிரம் அண்டுகளுக்கு முன் 'சோறுடைத்த சோழநாட்டு' விவசாய
பெருங்குடிகளின் நீர்மேலாண்மைக்காக உருவாக்கிய 'கல்லணை'யில் இன்றைய பொழுது கழிந்தது!

‪#‎இரும்புத்தலைஅகமுடையார்‬
‪#‎முற்காலசோழர்‬

0 உங்களது விமர்சனங்களை பகிர... சொடுக்குக!:

Post a Comment