நாம் தமிழரின் இலச்சினை!


நாம் தமிழர் கட்சியின் ஆட்சிக்காலத்தில், தமிழ்நாட்டு அரசின் இலச்சினையாக உருபெற போகும் சின்னத்தை வடிவமைத்த, எம் நாகை மண்ணின் மைந்தனும், உறவின்முறை சகோதரனுமாகிய சதீஷ் சிங்காரவேலுக்கு என் வாழ்த்துகள்!

Comments

Popular posts from this blog

சமுதாய வளர்ச்சியில் பெண்கல்வி

கிருஷ்ணசாமி சொல்வது போல சண்டியரும், கொம்பனும் தேவர் சாதியின் அடையாளமா?

நான் முதலில் அகமுடையார்; அதன்பிறகு தேவர்!