திராவிட சறுக்கல்!

-01 -

'பாளையம்' அமைத்து கொடுத்த தெலுங்கு நாயக்க விசுவாசத்தின் நீட்சிதான், இன்றைய திராவிட பாசம்! மீசையை முறுக்கி கொண்டு காலில் விழும் வேசம். த்தூ!

-02-
குறைந்த பட்சம் 'ஐ' என்பதை 'அய்' என்றோ, 'ஒள' என்பதை 'அவ்' என்றோ பயன்படுத்தாமல் இருப்போமே?!
ஐயா என்பதே சரி; அய்யா என்ற பதம் தவறு. அதுபோல ஒளவையார் என்பதே சரி; அவ்வையார் என்ற பதம் தவறு.

(ஐயனார், ஐயா, ஐக்கியம், ஐந்து...)

0 உங்களது விமர்சனங்களை பகிர... சொடுக்குக!:

Post a Comment