+2 மாணவர்களுக்கு வாழ்த்துகள்!

இன்று முதல் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பொது தேர்வுகள் எழுதும் அனைவருக்கும், குறிப்பாக வழக்கம் போல இம்முறையும் மாணவிகளுக்காக முதல் இடங்களையும், தேர்ச்சி சதவீதத்தையும் விட்டுகொடுக்கும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் வாழ்த்துகள்!

Comments

Popular posts from this blog

சமுதாய வளர்ச்சியில் பெண்கல்வி

கிருஷ்ணசாமி சொல்வது போல சண்டியரும், கொம்பனும் தேவர் சாதியின் அடையாளமா?

நான் முதலில் அகமுடையார்; அதன்பிறகு தேவர்!