ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்! - 2016

உணவு, உடை, கலாச்சாரம், மொழியென எல்லாவற்றுள்ளும் ஆங்கிலம் கலந்துவிட்ட பின்னால், தமிழ் மாதங்களை சுப துக்க நிகழ்வில் மட்டும் பயன்படுத்தி கொண்டு, நாட்காட்டியில் கூட ஆங்கில வருடத்தின் மாதங்களை பின்பற்றும் கட்டாயத்திற்கு ஆளான அனைவருக்கும், இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்!

0 உங்களது விமர்சனங்களை பகிர... சொடுக்குக!:

Post a Comment