அகமுடையார் யாரென அளவீடு செய்ய நீங்கள் யார்?

அகமுடையார், அகம்படியார், அகம்படியர், அகம்படி, அகம்படை, அகம்படையினர், என எந்த பதத்தில் அழைக்கப்பட்டாலும் அது ஒரே சாதியைத்தான் குறிக்கும். ஆனால், முக்குலத்தோர் என சொல்லிக்கொள்ளும் சிலர், தங்களது தனிப்பட்ட சாதியின் வரலாற்று உண்மைகளை தெரிந்து கொள்ளாமல், அகமுடையார் பற்றிய பொய்யான வரலாற்று தகவல்களை பகிர்ந்து வருகின்றனர். இதனால் அகமுடையார் வரலாற்றை சீர்குலைத்து, அகமுடையார் சாதிக்குள் பிரிவினையை விதைக்க முற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றனர்.

அகமுடையார் பற்றிய வரலாற்றை அகமுடையார் சாதியை சார்ந்த நாங்களே மீட்டெடுத்து கொள்கிறோம். தயவு செய்து, சாதியால் அகமுடையாராக இல்லாத நபர்கள், தவறான தகவல்களை கொடுத்து, குழப்பம் விளைவிக்க வேண்டாம். ஏனெனில் உங்களது வரலாறையே இன்னும் நீங்கள் அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக நிறுவ முடியாமல் இருக்கின்றீர்கள். அதனால் உங்கள் வரலாற்றை முதலில் முழுமைப்படுத்தி, நடுநிலையாளர்களான மாற்று சாதியை சார்ந்த வரலாற்று ஆர்வலர்களும் உங்களது வரலாற்றை ஏற்கட்டும். அதன் பின்னால் அகமுடையார் வரலாற்றுக்குள் நீங்கள் மூக்கை நுழைக்கலாம்.

அகமுடையார்களாகிய நாங்கள், எங்களது வரலாற்றை (அது ஆண்ட பரம்பரையோ, அடிமை பரம்பரையோ) ஆதாரத்தோடு நிரூபணம் செய்ய தனித்தனிக் குழுவாக முயன்று வருகிறோம். அதுவரையிலும், உங்களது வரலாற்றை ஓரளவுக்காகவது உண்மையான தரவுகளோடு நிரூபிக்க முயற்சி எடுங்கள். வாழ்த்துகள்!

- இரா.ச.இமலாதித்தன்

Comments

Popular posts from this blog

சமுதாய வளர்ச்சியில் பெண்கல்வி

கிருஷ்ணசாமி சொல்வது போல சண்டியரும், கொம்பனும் தேவர் சாதியின் அடையாளமா?

நான் முதலில் அகமுடையார்; அதன்பிறகு தேவர்!