Ads 468x60px

இமலாதித்தவியல்!

”உங்களை யாரும் அவமானப்படுத்திட கூடாது என விரும்பினால், யாருக்குமே முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் இருந்து விடுங்கள்!”

- இமலாதித்தவியல்

No comments:

Post a Comment