இமலாதித்தவியல்!

”உங்களை யாரும் அவமானப்படுத்திட கூடாது என விரும்பினால், யாருக்குமே முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் இருந்து விடுங்கள்!”

- இமலாதித்தவியல்

Comments

Popular posts from this blog

சமுதாய வளர்ச்சியில் பெண்கல்வி

கிருஷ்ணசாமி சொல்வது போல சண்டியரும், கொம்பனும் தேவர் சாதியின் அடையாளமா?

நான் முதலில் அகமுடையார்; அதன்பிறகு தேவர்!