விழித்தெழு தமிழா!திராவிடம் என்றும், தமிழ் என்றும் தமிழ்நாட்டில் அரசியல் செய்யும் இந்த நான்கு கட்சிகளின் தலைமைகளுக்கும் ஒரே ஒற்றுமை 'தெலுங்கர்/வடுகர்' என்பதை தவிர வேறென்ன இருக்க முடியும்?!

தமிழா! உன் 'தலைவியின் /தலைவனின்' தாய்மொழி தமிழா?

0 உங்களது விமர்சனங்களை பகிர... சொடுக்குக!:

Post a Comment