பரதவர்களும் அகமுடையார்களும்!வரலாற்றின் ஆரம்ப புள்ளியிலிருந்து உற்று கவனிக்க தொடங்கினால், பரதவர்களோடு தான் அகமுடையார்களுக்கு நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறது!
பரதவர் குலத்தை சேர்ந்த முனைவர் அரு.பரமசிவம் அவர்களின் 'எஞ்சி நிலைத்த வழக்காறுகள்' என்ற பரதவர் ஆய்வு வரலாற்று நூலில், பெரும்பாலான பக்கங்களை அகமுடையார் பற்றிய செய்திகளே அடங்கிருக்கின்றன.

0 உங்களது விமர்சனங்களை பகிர... சொடுக்குக!:

Post a Comment