இது செம்ம ட்விஸ்ட்டா இருக்கே!
அமைப்பின் பெயரில் முக்குலதோரும் இல்லை; புலிப்படை என்பது சாதிய அமைப்பும் இல்லை.

0 உங்களது விமர்சனங்களை பகிர... சொடுக்குக!:

Post a Comment