அம்மா உணவகத்தின் முன்னோடி ராமு சேர்வை!

அரசியல் விளம்பரத்திற்காக திறக்கப்பட்ட 'அம்மா உணவக'த்திற்கு முன்னோடியாக, விளம்பரம் ஏதுமின்றி 'வள்ளி ஹோட்டல்' என்ற பெயரில் மதுரையில் கடந்த 48 ஆண்டுகளாக குறைந்த விலையில் உணவளித்து சேவை செய்து வந்த திரு.இராமு சேர்வையின் மனைவியான பூர்ணத்தம்மாள் உடல்நலக்குறைவால் இரு நாட்களுக்கு முன்பாக இயற்கை எய்தினார்.
சொல்றவன் இல்ல; செய்றவன் தான் சேர்வை!

Comments

Popular posts from this blog

சமுதாய வளர்ச்சியில் பெண்கல்வி

கிருஷ்ணசாமி சொல்வது போல சண்டியரும், கொம்பனும் தேவர் சாதியின் அடையாளமா?

நான் முதலில் அகமுடையார்; அதன்பிறகு தேவர்!