வரலாறு எனும் மாயை!

வரலாறு என்ற பெயரில் தங்களது பெயர்களின் மீதுள்ள இழிவை அழித்தொழிக்க புதுப்புது கதைகளை மேலோட்டமாக சொல்லி ஒருசில இனக்குழுக்கள் ஏதேதோ எழுதிக்கொண்டு பொய்யான பரப்புரை மாறிமாறி செய்து வருகிறது. அதையெல்லாம், தன் வரலாறு என்னவென்றே முழுமையாக தெரியாத ஒரு கூட்டம், தன் வரலாறும் களவு போகிறது என்பதை தெரியாமலே ஆமாமென தலையாட்டி கொண்டிருக்கிறது; தன் தலைக்குள் உள்ள அறிவை கொஞ்சம் கூட வரலாற்றோடு ஒப்பிட்டு ஆய்வு செய்யாமலேயே!

0 உங்களது விமர்சனங்களை பகிர... சொடுக்குக!:

Post a Comment