அகமுடையாரும் தமிழும்!


ஓம் என்ற பிரணவ மந்திரத்தில் அகரம் - உகரம் - மகரம் என்ற இந்த மூன்றும் அடங்கியுள்ளது.

இதே போல, சேர்வை - முதலியார் - தேவர் என்ற முப்பெரும் பட்டங்களோடு சேர்த்து பல்வேறு பட்டங்களால் அடையாளப்படும் தனிப்பெரும் தமிழ்குடியான அகமுடையார் என்பதற்குள்ளும், அகரம் - உகரம் - மகரம் அடங்கியுள்ளது.

‪#‎அகமுடையார்‬

Comments

Popular posts from this blog

சமுதாய வளர்ச்சியில் பெண்கல்வி

கிருஷ்ணசாமி சொல்வது போல சண்டியரும், கொம்பனும் தேவர் சாதியின் அடையாளமா?

நான் முதலில் அகமுடையார்; அதன்பிறகு தேவர்!