அகமுடையாரின் கலகக்குரல்!கலகக்குரல் தான் என்றைக்குமே அகமுடையாரின் தனித்தன்மை. இனியாவது, அரசியலில் அகமுடையாருக்கென புது விடியல் பிறக்கட்டும்!

Comments

Popular posts from this blog

சமுதாய வளர்ச்சியில் பெண்கல்வி

கிருஷ்ணசாமி சொல்வது போல சண்டியரும், கொம்பனும் தேவர் சாதியின் அடையாளமா?

நான் முதலில் அகமுடையார்; அதன்பிறகு தேவர்!