மஞ்சி விரட்டும் சாதி தமிழனும்!

மஞ்சி விரட்டு, ஏறு தழுவதல், ஜல்லிக்கட்டு என்ற தமிழர்களின் வீரத்திற்கு அடையாளமான விளையாட்டை தங்களின் சாதியுடைய விளையாட்டுன்னு சொல்லிக்கிற எந்த சாதி அமைப்பும், அரசாங்கத்தை எதிர்த்து மூச்சுக்கூட விட மாட்டுது. ஆனால், ஊருக்கு ஒரு சாதி அமைப்பும், தெருவுக்கொரு சாதி தலைவருக்கும் பஞ்சமில்லை. இவர்களின் பதவி புகழ் போதைக்காக அப்பாவி இளைஞனுக்குள்ளுள்ள உணர்வை சாதிவெறியாக்கி அற்ப சுகம் காணும் கலச்சார காவலர்கள் போல வேடமிட்டு பேசும்-எழுதும் இந்த போலி சாதி தலைவர்களுக்கும் அரசு தடை போட்டால் நாடு வளமாகாவிட்டாலும், வறுமைக்கு ஆட்படாது.

0 உங்களது விமர்சனங்களை பகிர... சொடுக்குக!:

Post a Comment