தமிழினத்தலைவரின் தமிழ் வாழ்க!

’தாய்’ன்னு சொல்றாரு, ’அழிப்போம்’ன்னு சொல்றாரு. ஒருவேளை ஜெயலலிதாவை சொல்றாரோ!?

Comments

Popular posts from this blog

சமுதாய வளர்ச்சியில் பெண்கல்வி

கிருஷ்ணசாமி சொல்வது போல சண்டியரும், கொம்பனும் தேவர் சாதியின் அடையாளமா?

நான் முதலில் அகமுடையார்; அதன்பிறகு தேவர்!