கூகிள் மேப்ஸ் - தமிழ் ஊர்ப்பெயர்கள்!ஹிந்தியா முழுமைக்கும் ஹிந்தியை திணிக்க முயல்கின்ற வேளையில், கூகிள் மேப்ஸ் நிறுவனமானது தமிழ்நாட்டிலுள்ள ஊர்ப்பெயர்களை தமிழ் மொழியிலேயே கொடுத்திருப்பது மகிழ்ச்சியான விசயம் தான். இது மற்ற மாநிலங்களுக்கும் பொருந்தும்; ஏனெனில் ஹிந்தியா முழுமைக்குமான பகுதிகளிலுள்ள ஊர்ப்பெயர்கள் அனைத்துமே ஆங்கிலம் மற்றும் அந்தெந்த வட்டார மொழியிலேயே கொடுத்திருக்கிறது கூகிள். இதற்கிடையில், மொழி வழியே உள்ள பிழைகளையும் சுட்டிக்காட்டி வேண்டிருக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக எங்கள் டெல்டாவை எடுத்துக்கொண்டால், இங்குள்ள கணிசமான ஊர்ப்பெயர்கள் தவறாக மொழிப்பெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.


(எ-டு)

மணக்கரை - மன்னரை
பாலக்குறிச்சி - பலக்குறிச்சி
கச்சநகரம் (கச்சனம்) - கட்சணம்
ஆலத்தம்பாடி - அளத்தம்பாடி
கொருக்கை - கோரிக்கை
தலைஞாயிறு - தலைநயர்

இப்படி பலப் பெயர்கள் திருத்தப்பட வேண்டிருக்கிறது. இதுபோலவே மற்ற மாவட்டங்களிலுள்ள பெரும்பாலான ஊர்ப்பெயர்களும் பிழையோடுதான் இருக்கக்கூடும். அதையும் சரி செய்தால் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும்.

- இரா.ச. இமலாதித்தன்

#Google #GoogleMaps

0 உங்களது விமர்சனங்களை பகிர... சொடுக்குக!:

Post a Comment