காபா - லீஸ்வரன்!

"அல்லாஹ் விரும்பினால், மெக்காவில் கற்களை வணங்கும் யாத்ரீகர்களை கொல்லுவோம் மற்றும் ஃகாபாவை தரைமட்டமாக்குவோம்" - அபு துராப் அல் முகட்டாசி(ISIL)

மெக்காவிற்கு சென்று, கல்லையும், பெண்ணுறுப்பு போன்ற ஒன்றையும் வணங்கி, வெள்ளை சட்டை, வெள்ளை வேட்டி உடுத்தி, முடிகாணிக்கை செலுத்தி விட்டு வந்தவனின் மனசாட்சிக்கு தெரியும் தாய்மதம் எதுவென்று. எம்பெருமான் கபாலீஸ்வரன் (Kaabahlishwaran) தான் மெக்கா - (Kaabah)காபாவிலும் அருள் பாலிக்கின்றான் என்பதை எப்போது புரிந்து கொள்ள போகிறார்களோ?

- இரா.ச.இமலாதித்தன்

Comments

Popular posts from this blog

சமுதாய வளர்ச்சியில் பெண்கல்வி

கிருஷ்ணசாமி சொல்வது போல சண்டியரும், கொம்பனும் தேவர் சாதியின் அடையாளமா?

நான் முதலில் அகமுடையார்; அதன்பிறகு தேவர்!